Bilgi Veren

4 yıl önce

847 Okuma

0 Yorum


Database Yedekleme Kodu

Tek bir dosya ile veritabanı yedekleyebilirsiniz. PHP dili için geçerlidir.

Aşağıdaki database yetekleme kodunun veritabanı bilgileri kısmını kendinize göre düzenleyerek tek tıkla veritabanı yedekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

<?php
  //Veritabanı bilgileri
  $mysqlUserName   = "db_user_name"; 			// DB Kullanıcı adı
  $mysqlPassword   = "db_sifre"; 		// DB Şifre
  $mysqlHostName   = "localhost"; 			// DB Hostname
  $DbName       = "db_adi";			// DB Adı
  $backup_name    = "mybackup.sql";
  $tables       = array("asset_branch", "asset_category", "asset_products", "asset_user", "login", "message", "replace_app");

  //or add 5th parameter(array) of specific tables:  array("mytable1","mytable2","mytable3") for multiple tables

  Export_Database($mysqlHostName,$mysqlUserName,$mysqlPassword,$DbName, $tables=false, $backup_name=false );

  function Export_Database($host,$user,$pass,$name, $tables=false, $backup_name=false )
  {
    $mysqli = new mysqli($host,$user,$pass,$name);
    $mysqli->select_db($name);
    $mysqli->query("SET NAMES 'utf8'");

    $queryTables  = $mysqli->query('SHOW TABLES');
    while($row = $queryTables->fetch_row())
    {
      $target_tables[] = $row[0];
    }
    if($tables !== false)
    {
      $target_tables = array_intersect( $target_tables, $tables);
    }
    foreach($target_tables as $table)
    {
      $result     =  $mysqli->query('SELECT * FROM '.$table);
      $fields_amount =  $result->field_count;
      $rows_num=$mysqli->affected_rows;
      $res      =  $mysqli->query('SHOW CREATE TABLE '.$table);
      $TableMLine   =  $res->fetch_row();
      $content    = (!isset($content) ? '' : $content) . "\n\n".$TableMLine[1].";\n\n";

      for ($i = 0, $st_counter = 0; $i < $fields_amount;  $i++, $st_counter=0)
      {
        while($row = $result->fetch_row())
        { //when started (and every after 100 command cycle):
          if ($st_counter%100 == 0 || $st_counter == 0 )
          {
              $content .= "\nINSERT INTO ".$table." VALUES";
          }
          $content .= "\n(";
          for($j=0; $j<$fields_amount; $j++)
          {
            $row[$j] = str_replace("\n","\\n", addslashes($row[$j]) );
            if (isset($row[$j]))
            {
              $content .= '"'.$row[$j].'"' ;
            }
            else
            {
              $content .= '""';
            }
            if ($j<($fields_amount-1))
            {
                $content.= ',';
            }
          }
          $content .=")";
          //every after 100 command cycle [or at last line] ....p.s. but should be inserted 1 cycle eariler
          if ( (($st_counter+1)%100==0 && $st_counter!=0) || $st_counter+1==$rows_num)
          {
            $content .= ";";
          }
          else
          {
            $content .= ",";
          }
          $st_counter=$st_counter+1;
        }
      } $content .="\n\n\n";
    }
    //$backup_name = $backup_name ? $backup_name : $name."___(".date('H-i-s')."_".date('d-m-Y').")__rand".rand(1,11111111).".sql";
    $date = date("Y-m-d");
    $backup_name = $backup_name ? $backup_name : $name.".$date.sql";
    header('Content-Type: application/octet-stream');
    header("Content-Transfer-Encoding: Binary");
    header("Content-disposition: attachment; filename=\"".$backup_name."\"");
    echo $content; exit;
  }
?>

Tecrübe edilmiştir kod sorunsuz çalışmaktadır.

Konu hakkında tüm duygu ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz.